اخبار برگزیده

جلسه هم اندیشی گروه آموزشی درس تربیت بدنی با رییس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان خراسان

     گروه آموزشی درس تربیت بدنی خراسان شمالی جلسه ای با آقای ابراهیم رحمانی، رییس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان خراسان شمالی داشتند.

در این جلسه که ساعت 8/30 روز چهارشنبه 1395/1/18 در محل دفتر نماینده سمپاد کشور در خراسان شمالی برگزار گردید؛


جلسه هم اندیشی گروه آموزشی درس تربیت بدنی با رییس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان خراسان

جلسه هم اندیشی گروه آموزشی درس تربیت بدنی با رییس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان خراسان

جلسه هم اندیشی گروه آموزشی درس تربیت بدنی با رییس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان خراسان

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها